espa-imageespa-image

Πολιτική απορρήτου

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Υ

 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, των επιχειρηματικών συνεργατών και των προμηθευτών μας, κάθε ατόμου που επικοινωνεί και επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις μας, των πιθανών υπαλλήλων και συνεργατών μας είναι υψίστης σημασίας για την Ialonet. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας βάσει των αρχών που ορίζονται στη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων που ισχύει στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ («GDPR»).

Η Ialonet είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευαστικής βιομηχανίας, ειδικά στο σχεδιασμό, κατασκευή, εμπορία, συστημάτων αλουμινίου-γυαλιού  και συναφών εξαρτημάτων, με επίσημο υποκατάστημα στην Αλβανία.

Σε αυτήν την ενότητα συνοψίζουμε τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τον τρόπο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Ialonet είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αιτημάτων για άσκηση οποιουδήποτε από τα νόμιμα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.

Διεύθυνση: Κριεζή 84, Ασπρόπυργος 193 00, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 40 82 642

Φαξ: +30 210 40 82 643

E-mail: info@ialonet.gr

Η Εταιρεία θα εξετάσει και θα απαντήσει στα αιτήματά σας σχετικά με αυτό το θέμα εντός ενός μηνός από την παραλαβή τους. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για άλλους δύο μήνες, εάν απαιτείται περαιτέρω χρόνος και το αίτημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο.

Ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όπως: Δεδομένα Ταυτότητας (όνομα, τίτλος), Δεδομένα Επικοινωνίας (διεύθυνση, email, τηλέφωνο), Οικονομικά και δεδομένα πληρωμής (αριθμός ΦΠΑ, τραπεζικός λογαριασμός, κάρτα πληρωμής), Τεχνικά Δεδομένα (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου, τύπος προγράμματος περιήγησης).

Αυτά τα δεδομένα θεωρούνται «πληροφορίες ταυτοποίησης», καθώς μπορούν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Ζητάμε μόνο προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με την παροχή μιας υπηρεσίας σε εσάς και τις χρησιμοποιούμε μόνο για να βοηθήσουμε στην παροχή ή τη βελτίωση αυτής της υπηρεσίας.

Δεν συλλέγουμε καμία ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων για εσάς (φύλο, φυλή ή εθνικότητα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, σεξουαλικός προσανατολισμός), ούτε συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαιώματα επί των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν το δικαίωμα αίτησης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία σε περίπτωση που έχετε παράσχει τέτοια συγκατάθεση.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω άμεσων αλληλεπιδράσεων (με αλληλογραφία μαζί μας αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, email, φόρμας επικοινωνίας ιστότοπου, ιστολογίου ή με άλλο τρόπο).

Δεδομένα καταγραφής

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές μας ενδέχεται να καταγράφουν αυτόματα τα τυπικά δεδομένα που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα δεδομένα θεωρούνται «πληροφορίες μη ταυτοποίησης», καθώς δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά. Μπορεί να περιλαμβάνει τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) του υπολογιστή σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, τις σελίδες που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, τον χρόνο που αφιερώσατε σε κάθε σελίδα και άλλες λεπτομέρειες.

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, τις ρυθμίσεις της συσκευής και τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας. Αυτό που συλλέγουμε μπορεί να εξαρτάται από τις μεμονωμένες ρυθμίσεις της συσκευής και του λογισμικού σας. Συνιστούμε να ελέγξετε τις πολιτικές του κατασκευαστή της συσκευής σας ή του παρόχου λογισμικού για να μάθετε ποιες πληροφορίες διαθέτουν σε εμάς.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για νόμιμους σκοπούς, όπως η παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς, η εκτέλεση σύμβασης μαζί σας, για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας (ή αυτών ενός τρίτου) όπου τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων ή όπου εμείς υποχρεούμεθα να συμμορφωθούμε με κάποια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

Χρήση πληροφοριών

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε έναν συνδυασμό στοιχείων αναγνώρισης και μη αναγνώρισης για να κατανοήσουμε ποιοι είναι οι επισκέπτες μας, πώς χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία τους στον ιστότοπό μας στο μέλλον. Δεν αποκαλύπτουμε τις ιδιαιτερότητες αυτών των πληροφοριών δημόσια, αλλά ενδέχεται να κοινοποιήσουμε συγκεντρωτικές και ανώνυμες εκδόσεις αυτών των πληροφοριών, για παράδειγμα, σε αναφορές τάσεων χρήσης ιστότοπου και πελατών. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για ενημερώσεις σχετικά με τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας, μαζί με ενημερωτικό περιεχόμενο για την εργασία μας, που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημιστικού περιεχομένου, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες «απεγγραφής» που παρέχονται μαζί με οποιαδήποτε διαφημιστική αλληλογραφία από εμάς. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε μηνύματα επικοινωνώντας μαζί μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας την παραπάνω διεύθυνση email.

Επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία στην Ελλάδα ή όπου διατηρούμε εγκαταστάσεις εμείς ή οι συνεργάτες μας, οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι τρίτοι πάροχοι. Μεταφέρουμε δεδομένα μόνο εντός δικαιοδοσιών που υπόκεινται σε νόμους περί προστασίας δεδομένων που αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας να προστατεύουμε το απόρρητο των χρηστών μας. Διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή μιας υπηρεσίας ή για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας στο μέλλον. Ενώ διατηρούμε αυτά τα δεδομένα, θα τα προστατεύσουμε με εμπορικώς αποδεκτά μέσα για να αποτρέψουμε απώλεια και κλοπή, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι καμία μέθοδος ηλεκτρονικής μετάδοσης ή αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων. Εάν ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας στοιχεία ή εάν τα προσωπικά σας στοιχεία δεν είναι πλέον σχετικά με τις δραστηριότητές μας, θα τα διαγράψουμε από το σύστημά μας εντός 20 εργάσιμων ημερών.

Cookies

Χρησιμοποιούμε «cookies» για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας. Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύει ο ιστότοπός μας στον υπολογιστή σας και έχει πρόσβαση κάθε φορά που τον επισκέπτεστε, ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε περιεχόμενο με βάση τις προτιμήσεις που έχετε καθορίσει. Ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης

Για την εφαρμογή των κουμπιών κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Facebook, Twitter, Google+ και Pinterest, και τη σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα και εξωτερικούς ιστότοπους, χρησιμοποιούνται σενάρια (scripts) από τομείς (domain) εκτός του πεδίου ελέγχου μας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί οι ιστότοποι είναι πιθανό να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε δική σας ενέργεια στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου μας. Αν κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε από αυτά τα κουμπιά, αυτοί οι ιστότοποι θα καταχωρίσουν τη συγκεκριμένη ενέργεια και μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Πρέπει να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές αυτών των ιστότοπων ώστε να πληροφορηθείτε πώς ακριβώς χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας, αλλά και για να μάθετε τον τρόπο να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ή να διαγραφούν, αυτές οι πληροφορίες.

Πρόσβαση τρίτων σε πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων για την παρακολούθηση ανάλυσης, παρακολούθησης και προωθητικών ενεργειών μέσω email.

Αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μας αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης μαζί τους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Δεν τους δίνουμε την άδεια να αποκαλύψουν ή να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε από τα δεδομένα μας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ενδέχεται, κατά καιρούς, να επιτρέπουμε περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα μας από εξωτερικούς συμβούλους και φορείς με σκοπό την ανάλυση και τη βελτίωση των υπηρεσιών. Αυτή η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας. Συνεργαζόμαστε μόνο με εξωτερικές υπηρεσίες των οποίων οι πολιτικές απορρήτου ευθυγραμμίζονται με τις δικές μας.

Δεν κοινοποιούμε ούτε παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες με άλλον τρόπο σε τρίτους. Δεν πουλάμε ούτε νοικιάζουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε διαφημιστές ή τρίτους.

Περιορισμοί της πολιτικής μας

Η παρούσα πολιτική απορρήτου καλύπτει μόνο τη συλλογή και χειρισμό δεδομένων της ίδιας της IALONET. Συνεργαζόμαστε μόνο με συνεργάτες, συνδεδεμένες εταιρείες και τρίτους παρόχους των οποίων οι πολιτικές απορρήτου ευθυγραμμίζονται με τις δικές μας, ωστόσο δεν μπορούμε να δεχθούμε ευθύνη ή ευθύνη για τις αντίστοιχες πρακτικές απορρήτου τους. Ο ιστότοπός μας μπορεί να συνδέεται με εξωτερικούς ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου και των πολιτικών αυτών των ιστότοπων και δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για τις αντίστοιχες πρακτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές της παρούσας πολιτικής

Κατά την κρίση μας, ενδέχεται να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αποδεκτές πρακτικές. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους χρήστες σχετικά με τις αλλαγές μέσω του ιστότοπού μας. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στο https://www.ialonet.com, θα σας ειδοποιήσουμε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμό σας. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του ιστότοπου μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική θα θεωρείται ως αποδοχή των πρακτικών μας σχετικά με το απόρρητο και τις προσωπικές πληροφορίες.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας

Ως χρήστης μας, έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τον τρόπο συλλογής και χρήσης των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και πώς γίνεται η επεξεργασία τους. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε και να ενημερώσετε οποιαδήποτε προσωπικά σας στοιχεία και να ζητήσετε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών. Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε ή να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων για δικούς σας σκοπούς. Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από τη χρήση δεδομένων σχετικά με εσάς σε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@ialonet.gr, εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων και των προσωπικών σας στοιχείων.

Μεταφορές

Μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για τους νόμιμους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Εάν αυτό συνεπάγεται μεταφορά εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν και εφαρμόζονται οι κατάλληλες εγγυήσεις.

Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εντός του πεδίου των υπηρεσιών που σας παρέχουμε και δυνάμει των οδηγιών σας (π.χ. προμηθευτές και εξωτερικούς αντιπροσώπους που ενδέχεται να προσλάβουμε για την επεξεργασία των οδηγιών σας), τρίτα μέρη, όπως ασφαλιστές επαγγελματικών αποζημιώσεων, μεσίτες, ελεγκτές ή άλλους επαγγελματίες συμβούλους και Δημόσιες Αρχές (π.χ. Υπηρεσίες Ασφάλειας και Δημόσιας Τάξης, Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές που ενεργούν σε δικαστική διαδικασία ή με Εισαγγελική εντολή, Φορολογικές Αρχές) εάν αυτό απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσουμε τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο.

Ασφάλεια

Διαθέτουμε σαφείς διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ύποπτης παραβίασης προσωπικών δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε εσάς και οποιονδήποτε αρμόδιο για κάθε παραβίαση όπου είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

Η Εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τυχόν τυχαία απώλεια των προσωπικών σας στοιχείων, χρήση ή πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όσοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται παραπάνω υπόκεινται σε αυστηρή υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Εποπτεύουσα Αρχή – Καταγγελίες

Οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή, η οποία είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΧΠ), που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα, τηλ.: +302106475600, ιστοσελίδα : www.dpa.gr, email: contact@dpa.gr.

Ενημερώσεις

Η Εταιρεία ενημερώνει την παρούσα Πολιτική ανά διαστήματα, δημοσιεύοντας την ενημερωμένη έκδοση στον ιστότοπό της. Οι χρήστες καλούνται να ελέγχουν την παρούσα Πολιτική τακτικά για να διασφαλίζουν ότι συμφωνούν με τις αλλαγές στους όρους της.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Δεκεμβρίου 2023